Martina Reková, MBA - bezpečnostní poradce ADR

V roce 2015 jsem absolvovala kurz Ministerstva dopravy ČR, díky kterému jsem způsobilá vykonávat práci bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Díky této akreditaci jsem schopná zajistit smluvní zabezpečení činnosti bezpečnostního poradce ADR.

Můžu pomoci zejména firmám, které nemají vlastního zaměstnance s potřebnou akreditací a potřebují zajistit přepravu nebezpečných věcí.

2016-04-22

Kontakty

Martina Reková, MBA
tel: 603234004
e-mail:  martina@rekova.cz