Služby

Podle ustanovení této Dohody ADR, v souladu s pododdílem 1.8.3.1., každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro výše uvedenou činnost.

Nabízím na základě platného mezinárodního osvědčení služby externího bezpečnostního poradce ADR pro přepravu, odesílání, příjem a ostatní manipulace s nebezpečnými věcmi po silnici.

 • provedení vstupního auditu ( zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
 • vypracování firemního manuálu
 • zpracování průvodních dokladů ( v tištěné i digitální formě)
 • zatřídění ( klasifikace) látek z hlediska ADR
 • kontrolní činnost ( dokumentace neshod digitální technikou + zpráva pro vedení firmy)
 • informační servis ( poradenství)
 • vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy
 • vypracování Zprávy o mimořádných událostech
 • školení osob, podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi
 • zajištění školení řidičů ADR
 • zajištění povinné výbavy ADR

Kontakty

Martina Reková, MBA
tel: 603234004
e-mail:  martina@rekova.cz